Meble i pomoce

dydaktyczne

Sprawdź nasz

najnowszy

asortyment

Sprawdź

najnowsze

promocje

EduSensus Wspomaganie rozwoju część I  - Z Tosią przez pory roku

EduSensus Wspomaganie rozwoju część I - Z Tosią przez pory roku

1 695,60 zł
1 570,00 zł netto

Zdjęcia produktu

Opis produktu: EduSensus Wspomaganie rozwoju część I - Z Tosią przez pory roku

Program Wspomaganie rozwoju – Z Tosią przez pory roku całkowicie odpowiada ogólnym zasadom i celom pracy dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest przykładem jedności i współzależności celów nauczania, wychowania i rewalidacji, wykorzystując odpowiednie treści kształcące. Spełniając zadania dydaktyczne, stanowi zarazem formę zabawy, motywującą do samodzielnego korzystania z komputera.

Treści programowe oparto na zagadnieniach bliskich dziecku, związanych z jego najbliższym otoczeniem. Ciekawą oprawę graficzną opracowano zaś tak, by ułatwiała mu koncentrację w trakcie nauki.
Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku to specjalistyczna seria programów multimedialnych, przeznaczony przede wszystkim dla:

• dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową bądź sprzężoną – jako element wspomagający stymulację wielozmysłową (w tym dla dzieci słabosłyszących i niesłyszących, z autyzmem);
• dzieci z parcjalnymi zaburzeniami rozwoju – jako pomoc w terapii pedagogicznej;
• dzieci w wieku przedszkolnym - jako element wspierający ich wszechstronny rozwój.

W programach serii znajduje się szereg programów narzędziowych, które znakomicie wzbogacają i uzupełniają dodatkowymi treściami zagadnienia programowe. Są to np.: Wymowa, Układanki ilustracyjne, Recytuję i śpiewam. Choć Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku jest serią programów przeznaczonych przede wszystkim do indywidualnej pracy terapeutycznej
z dzieckiem dotkniętym niepełnosprawnością intelektualną, ruchową bądź sprzężoną, program może być również wykorzystany do wspomagania rozwoju dwu- lub trzyletnich dzieci w normie. Można go też stosować jako uzupełnienie codziennej pracy terapeutycznej różnych specjalistów, np. logopedów, psychologów, pedagogów specjalnych czy specjalistów w zakresie terapii pedagogicznej. Do terapeuty należy decyzja, którą z zaburzonych u dziecka funkcji należy stymulować, a klarowny i precyzyjny podział materiału w programie Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku ułatwia mu podjęcie decyzji
w tej kwestii. Ponadto, gradacyjny dobór ćwiczeń umożliwia pracę na różnych poziomach trudności.
Pakiet programów Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku jest wzbogacony o Aplikację terapeuty, która znacznie ułatwi nauczycielowi prowadzenie dokumentacji niezbędnej w procesie terapeutycznym i dydaktycznym (dzięki takim zakładkom jak Kartoteka czy Programy i wyniki).

W każdej części pakietu dostępna jest również funkcja skanowania, która pozwala na korzystanie z programu dzieciom mającym złożone problemy motoryczne, niedowłady, problemy z praksją. Współpraca z programem polega na tym, że dziecko przy użyciu specjalistycznego osprzętu komputerowego (klawiatury, przycisków oraz przełączników) zaznacza wybrany element na ekranie komputera bez konieczności przesuwania kursorem.

Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku zostało uznane za wyrób medyczny. Produkt spełnia wymagania europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych 93/42/EEC i odpowiadającej jej polskiej normy PN-EN ISO 13485:2004. Wyrób medyczny Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku uzyskał też znak CE, dzięki wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością ISO 13485.

 

Każda z płyt zawiera ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności, kształcące w zakresie dziesięciu różnych sprawności. Rozwijanie konkretnych sprawności następuje w ramach poszczególnych działów:

• POCZUCIE SPRAWSTWA – dziecko uświadamia sobie, że posługiwanie się myszką i innym oprzyrządowaniem związanym z programem wywołuje określony efekt na ekranie komputera
• PERCEPCJA WZROKOWA I KOORDYNACJA WZROKOWO-RUCHOWA – dziecko doskonali umiejętność fiksowania wzroku oraz uczy się angażować jednocześnie wzrok i ruch w wykonanie konkretnego zadania
• PERCEPCJA SŁUCHOWA I KOORDYNACJA SŁUCHOWO- RUCHOWA – dziecko uczy się skupiać uwagę na bodźcach słuchowych, rozwija umiejętność jednoczesnego angażowania słuchu i ruchu w wykonanie konkretnego zadania oraz rozpoznawania i werbalizowania stanów emocjonalnych
• KOORDYNACJA WZROKOWO-SŁUCHOWO-RUCHOWA – dziecko kształtuje umiejętność jednoczesnego angażowania wzroku, słuchu oraz motoryki małej w wykonanie określonego zadania
• GRAFOMOTORYKA – dziecko, dzięki ćwiczeniom kształtującym motorykę małą, pośrednio przygotowuje się do nauki pisania
• ZABAWY MATEMATYCZNE – dziecko poznaje na podstawie znanych mu terminów i czynności przeliczanie lub takie pojęcia, jak mały, duży, mało, dużo itp.
• PRZYRODA – dziecko poznaje pojęcia oraz zjawiska kojarzone z omawianą porą roku
• STOSUNKI PRZESTRZENNE – dziecko zdobywa dodatkowo umiejętność określania kierunku i miejsca położenia względem innego przedmiotu lub osoby
• MYŚLENIE – dziecko rozwija podczas ćwiczeń spostrzegawczość i umiejętność eliminacji, a na podstawie krótkich i prostych historyjek obrazkowych zaczyna poznawać zasady logicznego myślenia
• SFERA SPOŁECZNA – dziecko poznaje podstawowe zależności dotyczące życia w zbiorowości oraz pośrednio uczy się funkcjonowania w społeczeństwie.

 

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE:

• system operacyjny Windows 98/2000/XP/Vista/Windows 7
• procesor Pentium III 800 MHz
• 256 MB pamięci operacyjnej

Pozostałe parametry:

• 260 MB wolnej przestrzeni na dysku
• karta grafiki pracująca z rozdzielczością 800x600 z tysiącami kolorów
• napęd CD ROM/DVD 24 x
• 16-bitowa karta dźwiękowa
• Internet Explorer 6.0 i wyższy
• mysz lub inne urządzenia wskazujące
• głośniki lub słuchawki
• mikrofon
• port USB 1.0.

Program wymaga zainstalowanego protokołu TCP/IP w systemie MS Windows. W komputerach niewyposażonych w kartę sieciową należy wraz z protokołem TCP/IP zainstalować kartę Dial-up (dla systemu MS Windows 98) lub kartę Microsoft Loopback (dla systemów MS Windows 2000/XP/Vista).

Podobne produkty

EduSensus Wspomaganie rozwoju część II - Tosia i przyjaciele
1 695,60 zł
1 570,00 zł netto
EduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna MatŚwiat
3 056,40 zł
2 830,00 zł netto
EduSensus Mowa bezdźwięczna
1 015,20 zł
940,00 zł netto
EduSensus Uczeń zdolny
1 290,60 zł
1 195,00 zł netto
Trening logopedyczny
847,80 zł
785,00 zł netto
Logopedyczne Zabawy programy
817,95 zł
665,00 zł netto
Głoski tylnojęzykowe k, g, h
847,80 zł
785,00 zł netto
Obrazkowy słownik tematyczny
1 468,80 zł
1 360,00 zł netto
EduSensus Logorytmika
1 490,40 zł
1 380,00 zł netto
EduSensus Logopedia 2.0 - pakiet poszerzony
2 889,00 zł
2 675,00 zł netto
EduSensus Sfonem 2.0
339,12 zł
314,00 zł netto
EduSensus Szereg ciszący poszerzony
498,96 zł
462,00 zł netto