Meble i pomoce

dydaktyczne

Sprawdź nasz

najnowszy

asortyment

Sprawdź

najnowsze

promocje

Multimedialne lekcje - Chemia - EduROM

Multimedialne lekcje - Chemia - EduROM

Kategoria: Szkoła ponadgimnazjalna

Podkategoria: Chemia

128,54 zł
104,50 zł netto

Zdjęcia produktu

Opis produktu: Multimedialne lekcje - Chemia - EduROM

EduROM Multimedialne lekcje – Chemia to edukacyjny program komputerowy, obejmujący podstawowe zagadnienia z zakresu nauczania chemii w szkole ponadgimnazjalnej. Doskonały sposób prezentacji treści, ilustracje, filmy, symulacje i trójwymiarowe animacje sprawiają, że niezbędna wiedza jest przyswajana niezwykle szybko i efektywnie.

Materiał dydaktyczny
Materiał dydaktyczny zawarty w programie eduROM Multimedialne lekcje - Chemia odpowiada co najmniej 60 godzinom efektywnej nauki. Zgodny jest także z podstawą programową zatwierdzoną przez MEN.
Duży wybór bogatych prezentacji multimedialnych o różnorakiej tematyce pomaga zrozumieć istotę procesów chemicznych zachodzących w otaczającym nas świecie. Wśród programów narzędziowych na szczególną uwagę zasługuje interaktywny Układ Okresowy Pierwiastków.

Elastyczny tryb nauki – program dopasowujący się do umiejętności ucznia
Podczas wykonywania ćwiczeń system analizuje stan wiedzy ucznia oraz dostosowuje materiał do jego umiejętności i wiadomości w taki sposób, aby zwiększyć skuteczność nauki. Uczeń słabszy, który gorzej radzi sobie z wybranymi ćwiczeniami, jest wspierany podpowiedziami naprowadzającymi na właściwą odpowiedź. Uczeń, który lepiej radzi sobie z zadaniami, rozwiązuje ćwiczenia trudniejsze. Taki system pozwala na indywidualizację i precyzyjne dopasowanie procesu nauczania do potrzeb każdego ucznia.

„Inteligentne” ćwiczenia – system kontroli postępów w nauce
Każde ćwiczenie zawiera komentarz zwrotny (w formie dźwiękowej, tekstowej i graficznej) lub tzw. komentarz okienkowy (dodatkowa prezentacja w postaci tekstu, tabeli, ilustracji).

Szczegółowy raport wyników, przypisany do każdego ćwiczenia, umożliwia analizę sposobu jego wykonania – wskazuje m.in. ile razy użytkownik korzystał z podpowiedzi, ile popełnił błędów, zanim poprawnie rozwiązał całe zadanie. Raport nie może też zostać wyzerowany, co motywuje użytkownika do udzielania przemyślanych odpowiedzi.

Przewodnik – jak pracować z programem efektywnie
Strona tytułowa każdej lekcji zawiera informacje o jej celach oraz zakresie wiedzy niezbędnym, aby zrozumieć daną lekcję i poprawnie wykonać zawarte w niej ćwiczenia. Na kolejnych stronach umieszczono dokładne wskazówki, jak efektywnie pracować z materiałem szczegółowym. Praca z programem nie powinna więc sprawiać użytkownikowi najmniejszego problemu.

Narracje i filmy
W programie eduROM Multimedialne lekcje - Chemia dostępne są narracje i animowane filmy, które umożliwiają uczniowi poznanie wielu interesujących zagadnień z dziedziny chemii.

Programy narzędziowe
Szybkiemu zapamiętywaniu przekazywanych wiadomości oraz ich systematyzacji służą specjalne programy narzędziowe:

  • Słowniczek - zawiera hasła tematyczne związane z chemią, stosowane na stronach kursu;
  • Kalkulator - umożliwia wykonywanie działań matematycznych;
  • Układ okresowy pierwiastków - dostarcza niezbędnej wiedzy o pierwiastkach, ich właściwościach, budowie i reaktywności;
  • Biografie - przedstawia ilustrowane biografie słynnych chemików.

Dodatkowe opcje programu eduROM Chemia:

  • Szukaj - narzędzie stanowiące jednocześnie szczegółowy indeks kursu; pozwala na przeszukiwanie materiału za pomocą wyrazów kluczowych.
  • Moje lekcje - program pozwalający tworzyć własne lekcje poprzez dowolne zestawianie stron wybranych z całego kursu.
  • Wyniki - opcja umożliwiająca śledzenie rezultatów osiąganych podczas pracy z programem.
  • Notatki - opcja umożliwiająca dodanie do poszczególnych stron kursu dowolnych tekstów (notatek).

Programy eduROM Multimedialne lekcje to seria realizująca wybrane zagadnienia podstawy programowej najważniejszych przedmiotów w szkole ponadgimnazjalnej: matematyki, fizyki, chemii, biologii oraz przedsiębiorczości.

Podobne produkty

Węglowodory jednofunkcyjne - foligramy GP - szkoła średnia
172,10 zł
163,90 zł netto
Budowa atomu - foligramy GP - szkoła średnia
137,45 zł
130,90 zł netto
Związki chemiczne - foligramy GP - szkoła średnia
252,95 zł
240,90 zł netto
Odczynniki chemiczne - szkoły ponadgimnazjalne
1 228,77 zł
999,00 zł netto
Podstawy obliczeń chemicznych - foligramy GP - szkoła średnia
114,35 zł
108,90 zł netto
Promieniotwórczość - foligramy GP - szkoła średnia
206,75 zł
196,90 zł netto
Chemia organiczna - foligramy GP - szkoła średnia
252,95 zł
240,90 zł netto
Reakcje chemiczne - foligramy GP - szkoła średnia
125,90 zł
119,90 zł netto