Meble i pomoce

dydaktyczne

Sprawdź nasz

najnowszy

asortyment

Sprawdź

najnowsze

promocje

Multimedialne lekcje - Fizyka - EduROM

Multimedialne lekcje - Fizyka - EduROM

128,54 zł
104,50 zł netto

Zdjęcia produktu

Opis produktu: Multimedialne lekcje - Fizyka - EduROM

EduROM Multimedialne lekcje – Fizyka to edukacyjny program komputerowy, obejmujący podstawowe zagadnienia z zakresu nauczania fizyki w szkole ponadgimnazjalnej. Przydatne programy narzędziowe, dodatkowe opcje oraz dziesiątki filmów, ilustracji, symulacji i tzw. inteligentnych ćwiczeń znacznie zwiększają efektywność i tempo nauki.

Materiał dydaktyczny
Materiał zawarty w programie został skomponowany w taki sposób, by umożliwić uczniowi nabycie umiejętności obserwowania i opisywania zjawisk fizycznych i astronomicznych oraz umiejętność posługiwania się metodami badawczymi typowymi dla fizyki i astronomii (np. zastosowanie modeli oraz technik matematycznych).Technologia komputerowa umożliwia porównanie przebiegu eksperymentów przeprowadzanych w pracowni fizycznej z zarejestrowanymi w programie.
Materiał dydaktyczny zawarty w programie eduROM Multimedialne lekcje - Fizyka odpowiada co najmniej 60 godzinom efektywnej nauki. Zgodny jest także z podstawą programową zatwierdzoną przez MEN.

Elastyczny tryb nauki – program dopasowujący się do umiejętności ucznia
Podczas wykonywania ćwiczeń system analizuje stan wiedzy ucznia oraz dostosowuje materiał do jego umiejętności i wiadomości w taki sposób, aby zwiększyć skuteczność nauki. Uczeń słabszy, który gorzej radzi sobie z wybranymi ćwiczeniami, jest wspierany podpowiedziami naprowadzającymi na właściwą odpowiedź. Uczeń, który lepiej radzi sobie z zadaniami, rozwiązuje ćwiczenia trudniejsze. Taki system pozwala na indywidualizację i precyzyjne dopasowanie procesu nauczania do potrzeb każdego ucznia.

„Inteligentne” ćwiczenia – system kontroli postępów w nauce
Każde ćwiczenie zawiera komentarz zwrotny (w formie dźwiękowej, tekstowej i graficznej) lub tzw. komentarz okienkowy (dodatkowa prezentacja w postaci tekstu, tabeli, ilustracji).

Szczegółowy raport wyników, przypisany do każdego ćwiczenia, umożliwia analizę sposobu jego wykonania – wskazuje m.in. ile razy użytkownik korzystał z podpowiedzi, ile popełnił błędów, zanim poprawnie rozwiązał całe zadanie. Raport nie może też zostać wyzerowany, co motywuje użytkownika do udzielania przemyślanych odpowiedzi.

Przewodnik – jak pracować z programem efektywnie
Strona tytułowa każdej lekcji zawiera informacje o jej celach oraz zakresie wiedzy niezbędnym, aby zrozumieć daną lekcję i poprawnie wykonać zawarte w niej ćwiczenia. Na kolejnych stronach umieszczono dokładne wskazówki, jak efektywnie pracować z materiałem szczegółowym. Praca z programem nie powinna więc sprawiać użytkownikowi najmniejszego problemu.

Narracje i filmy
Program eduROM Multimedialne lekcje - Fizyka został wzbogacony o narracje i animowane filmy, które ułatwiają zrozumienie poszczególnych zagadnień z zakresu fizyki i dają możliwość dokładnej analizy doświadczeń i zjawisk fizycznych.

Programy narzędziowe
Szybkiemu zapamiętywaniu przekazywanych wiadomości oraz ich systematyzacji służą specjalne programy narzędziowe:

  • Słowniczek - zawiera terminy fizyczne użyte w programie;
  • Kalkulator - umożliwia wykonywanie działań matematycznych;
  • Biografie - przedstawia ilustrowane biografie słynnych fizyków.

Dodatkowe opcje programu eduROM Fizyka:

  • Szukaj - narzędzie stanowiące jednocześnie szczegółowy indeks kursu; pozwala na przeszukiwanie materiału za pomocą wyrazów kluczowych.
  • Moje lekcje - program pozwalający tworzyć własne lekcje poprzez dowolne zestawianie stron wybranych z całego kursu.
  • Wyniki - opcja umożliwiająca śledzenie rezultatów osiąganych podczas pracy z programem.
  • Notatki - opcja umożliwiająca dodanie do poszczególnych stron kursu dowolnych tekstów (notatek).

Programy eduROM Multimedialne lekcje to seria realizująca wybrane zagadnienia podstawy programowej najważniejszych przedmiotów w szkole ponadgimnazjalnej: matematyki, fizyki, chemii, biologii oraz przedsiębiorczości.

Podobne produkty

Bryła sztywna - foliogramy GP - szkoła średnia
264,50 zł
251,90 zł netto
Elektrostatyka - foliogramy GP - szkoła średnia
229,85 zł
218,90 zł netto
Astronomia - wszechświat - foliogramy GP - szkoła średnia
241,40 zł
229,90 zł netto
Promieniotwórczość - foliogramy GP - szkoła średnia
206,75 zł
196,90 zł netto
Kinematyka - foliogramy GP - szkoła średnia
160,55 zł
152,90 zł netto
Pole grawitacyjne - foliogramy GP - szkoła średnia
310,70 zł
295,90 zł netto
Miliamperomierz
92,25 zł
75,00 zł netto
Właściwości sprężyste ciał, hydrostatyka - foliogramy GP - szkoła...
114,35 zł
108,90 zł netto
Amperomierz
92,25 zł
75,00 zł netto
Woltomierz
92,25 zł
75,00 zł netto
Dynamika - foliogramy GP - szkoła średnia
218,30 zł
207,90 zł netto
Elementy fizyki współczesnej - foliogramy GP - szkoła średnia
264,50 zł
251,90 zł netto