Meble i pomoce

dydaktyczne

Sprawdź nasz

najnowszy

asortyment

Sprawdź

najnowsze

promocje

Multimedialne lekcje - Przedsiębiorczość - EduROM

Multimedialne lekcje - Przedsiębiorczość - EduROM

128,54 zł
104,50 zł netto

Zdjęcia produktu

Opis produktu: Multimedialne lekcje - Przedsiębiorczość - EduROM

EduROM Multimedialne lekcje – Przedsiębiorczość to edukacyjny program komputerowy, obejmujący podstawowe zagadnienia z zakresu nauczania przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej. Multimedialny przekaz informacji w formie narracji, animacji, zdjęć, ilustracji oraz symulacji sprawia, że przyswajanie wiedzy z dziedziny przedsiębiorczości staje się dużo wygodniejsze i bardziej efektywne.

Materiał dydaktyczny
Program ma za zadanie rozwinięcie w uczniu cech osoby przedsiębiorczej, która będzie potrafiła dobrze funkcjonować w warunkach gospodarki rynkowej, odpowiednio ocenić swoje możliwości i umiejętnie wykorzystać zdobytą wiedzę. Tradycyjny wykład został wzbogacony m.in. o filmy animowane i wideo, a także interaktywne ćwiczenia oraz prezentacje.
Materiał dydaktyczny zawarty w programie eduROM Multimedialne lekcje - Przedsiębiorczość odpowiada co najmniej 60 godzinom efektywnej nauki. Zgodny jest także z podstawą programową zatwierdzoną przez MEN.

Elastyczny tryb nauki – program dopasowujący się do umiejętności ucznia
Podczas wykonywania ćwiczeń system analizuje stan wiedzy ucznia oraz dostosowuje materiał do jego umiejętności i wiadomości w taki sposób, aby zwiększyć skuteczność nauki. Uczeń słabszy, który gorzej radzi sobie z wybranymi ćwiczeniami, jest wspierany podpowiedziami naprowadzającymi na właściwą odpowiedź. Uczeń, który lepiej radzi sobie z zadaniami, rozwiązuje ćwiczenia trudniejsze. Taki system pozwala na indywidualizację i precyzyjne dopasowanie procesu nauczania do potrzeb każdego ucznia.

„Inteligentne” ćwiczenia – system kontroli postępów w nauce
Każde ćwiczenie zawiera komentarz zwrotny (w formie dźwiękowej, tekstowej i graficznej) lub tzw. komentarz okienkowy (dodatkowa prezentacja w postaci tekstu, tabeli, ilustracji).

Szczegółowy raport wyników, przypisany do każdego ćwiczenia, umożliwia analizę sposobu jego wykonania – wskazuje m.in. ile razy użytkownik korzystał z podpowiedzi, ile popełnił błędów, zanim poprawnie rozwiązał całe zadanie. Raport nie może też zostać wyzerowany, co motywuje użytkownika do udzielania przemyślanych odpowiedzi.

Przewodnik – jak pracować z programem efektywnie
Strona tytułowa każdej lekcji zawiera informacje o jej celach oraz zakresie wiedzy niezbędnym, aby zrozumieć daną lekcję i poprawnie wykonać zawarte w niej ćwiczenia. Na kolejnych stronach umieszczono dokładne wskazówki, jak efektywnie pracować z materiałem szczegółowym. Praca z programem nie powinna więc sprawiać użytkownikowi najmniejszego problemu.

Narracje i filmy
W programie eduROM Multimedialne lekcje - Przedsiębiorczość dostępne są narracje i filmy, dzięki którym poznawanie m.in. zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej, negocjacji oraz komunikacji staje się prostsze i ciekawsze.

Programy narzędziowe
Szybkiemu zapamiętywaniu przekazywanych wiadomości oraz ich systematyzacji służą specjalne programy narzędziowe:

  • Słowniczek - zawiera hasła tematyczne związane z przedsiębiorczością, stosowane na stronach kursu;
  • Biogramy - przedstawia ilustrowane biografie osób, które zasłużyły się w dziedzinie ekonomii.

Dodatkowe opcje programu eduROM Przedsiębiorczość:

  • Szukaj - narzędzie stanowiące jednocześnie szczegółowy indeks kursu; pozwala na przeszukiwanie materiału za pomocą wyrazów kluczowych.
  • Moje lekcje - program pozwalający tworzyć własne lekcje poprzez dowolne zestawianie stron wybranych z całego kursu.
  • Wyniki - opcja umożliwiająca śledzenie rezultatów osiąganych podczas pracy z programem.
  • Notatki - opcja umożliwiająca dodanie do poszczególnych stron kursu dowolnych tekstów (notatek).

Programy eduROM Multimedialne lekcje to seria realizująca wybrane zagadnienia podstawy programowej najważniejszych przedmiotów w szkole ponadgimnazjalnej: matematyki, fizyki, chemii, biologii oraz przedsiębiorczości.

Podobne produkty

EduRom PAKIET 5 przedmiotów dla klasy 1 2 3 Matura Masters
398,52 zł
324,00 zł netto
Poradnik przedsiębiorcy
128,54 zł
104,50 zł netto