Meble i pomoce

dydaktyczne

Sprawdź nasz

najnowszy

asortyment

Sprawdź

najnowsze

promocje

Przyroda - foligramy GP - szkoła podstawowa

Przyroda - foligramy GP - szkoła podstawowa

380,00 zł
361,90 zł netto

Zdjęcia produktu

Przyroda - foligramy GP - szkoła podstawowa Przyroda - foligramy GP - szkoła podstawowa Przyroda - foligramy GP - szkoła podstawowa

Opis produktu: Przyroda - foligramy GP - szkoła podstawowa

Foliogramy mają na celu pokazanie w przejrzystej i czytelnej formie zagadnień omawianych na lekcjach przyrody w szkole podstawowej.

Każda lekcja opracowana została poprzez graficzne i kolorowe przed­stawienie tematu (rysunki, zdjęcia wykonane pod mikroskopem, schematy) oraz sporządzenie krótkiej notatki, którą uczeń może przepisać do zeszytu.

Całość podzielona jest tematycznie na działy, w skład których wcho­dzą foliogramy o poniższej tematyce.


Przyroda

      1.  Drzewa liściaste cz. I

      2.  Drzewa liściaste cz. II

      3.  Drzewa liściaste cz. III

      4.  Drzewa iglaste cz. I

      5.  Drzewa iglaste cz. II

      6.  Fauna lasu cz. I

      7.  Fauna lasu cz. II

      8.  Grzyby

      9.  Biotopy w stawie

  10.  Ryby wód śródlądowych

  11.  Fauna wód śródlądowych

  12.  Rośliny ekosystemu wodnego cz. I

  13.  Rośliny ekosystemu wodnego cz. II

  14.  Użytki rolne

  15.  Pola orne cz. I

  16.  Pola orne cz. II

  17.  Pastwiska i łąki sztuczne

  18.  Zwierzęta hodowlane karmione paszą pastwisk i łąk

  19.  Fauna łąk cz. I

  20.  Fauna łąk cz. II

  21.  Szkodniki upraw cz. I

  22.  Szkodniki upraw cz. II

  23.  Najczęściej występujące chwasty cz. I

  24.  Najczęściej występujące chwasty cz. II

  25.  Przetwarzanie odpadków organicznych

  26.  Dokarmianie ptaków i zwierząt

  27.  Budki lęgowe ptaków

  28.  W pasiece

  29.  Zagrożenia wynikające z działalności człowieka cz. I

  30.  Zagrożenia wynikające z działalności człowieka cz. II

 


Podobne produkty

2w1 - Podstawy kartografii
239,85 zł
195,00 zł netto
Duo - Owoce z naszej zagrody
218,94 zł
178,00 zł netto
Biologia C
38,13 zł
31,00 zł netto
Polska - mapa hipsometryczna (skala 1:1 000 000)
35,67 zł
29,00 zł netto
Ekologia - plansze
214,02 zł
174,00 zł netto
Biologia A
38,13 zł
31,00 zł netto
EduROM Pakiet przedmiotowy - Przyroda klasy 4,5,6 S.P.
168,51 zł
137,00 zł netto
Agresji stop!
357,93 zł
291,00 zł netto
Chrońmy nasze środowisko cz. I
311,19 zł
253,00 zł netto
I zestaw tablic fizycznych
233,70 zł
190,00 zł netto
Dziecko w Europie
409,59 zł
333,00 zł netto
Duo - Zwierzęta domowe
218,94 zł
178,00 zł netto