Meble i pomoce

dydaktyczne

Sprawdź nasz

najnowszy

asortyment

Sprawdź

najnowsze

promocje

Świat. Ludność  (9201)

Świat. Ludność (9201)

Kategoria: Gimnazjum

Podkategoria: Geografia

175,50 zł
167,14 zł netto

Zdjęcia produktu

Opis produktu: Świat. Ludność (9201)

Świat. Ludność
  • jedna strona zawiera mapę w skali 1:24 000 000, prezentującą przy pomocy metody kropkowej rozmieszczenie ludności na świecie; dodatkowo zamieszczono dwie mapy w skali 1:70 000 000, które przedstawiają przyrost naturalny oraz gęstość zaludnienia w poszczególnych państwach; uzupełnieniem strony jest wykres ilustrujący zmiany liczby ludności na świecie w okresie od ośmiu tysięcy lat p.n.e. do roku 2000
  • na drugiej stronie zamieszczono cztery mapy świata w skali 1:48 500 000 prezentujące: rozmieszczenie odmian człowieka, zróżnicowanie ludności pod względem wyznania i używanego języka oraz saldo migracji
  • wszystkie mapy zostały opracowane na podstawie najnowszych danych statystycznych
  • publikacja jest spójna merytorycznie i graficznie z „Atlasem geograficznym. Świat. Polska”
  • Numer w wykazie środków dydaktycznych zalecanych przez MEN: 0896/2000

 

Nazwa serii: Geografia
Format: 160 cm x 120 cm
Skala: 1 : 24 000 000

Podobne produkty

Polska. Skarby przyrody / Skarby kultury (9232)
175,50 zł
167,14 zł netto
Środowisko geograficzne - GP - gimnazjum, szkoła średnia
183,65 zł
174,90 zł netto
Świat. Mapa ogólnogeograficzna / mapa do ćwiczeń (9235)
219,90 zł
209,43 zł netto
Ameryka Południowa. Ukształtowanie powierzchni/Krajobrazy (9217...
Zadzwoń
Kształtowanie powierzchni Ziemi - GP - gimnazjum, szkoła średnia
149,00 zł
141,90 zł netto
Afryka. Mapa gospodarcza (9130)
Zadzwoń
Polska. Gleby (19700)
175,50 zł
167,14 zł netto
Ameryka Południowa. Mapa ogólnogeograficzna/mapa do ćwiczeń (19...
Zadzwoń
Ameryka Południowa. Mapa krajobrazowa/konturowa (9144)
Zadzwoń
Polska. Nasza ojczyzna/Województwa. (9233)
109,90 zł
104,67 zł netto
Afryka. Mapa polityczna/konturowa (9139)
Zadzwoń
Ziemia - planeta Układu Słonecznego - GP - gimnazjum, szkoła śred...
252,95 zł
240,90 zł netto