Meble i pomoce

dydaktyczne

Sprawdź nasz

najnowszy

asortyment

Sprawdź

najnowsze

promocje

Zanieczyszczenie i ochrona powietrza - foligramy GP

Zanieczyszczenie i ochrona powietrza - foligramy GP

252,95 zł
240,90 zł netto

Zdjęcia produktu

Zanieczyszczenie i ochrona powietrza - foligramy GP Zanieczyszczenie i ochrona powietrza - foligramy GP Zanieczyszczenie i ochrona powietrza - foligramy GP

Opis produktu: Zanieczyszczenie i ochrona powietrza - foligramy GP

Foliogramy mają na celu pokazanie w przejrzystej i czytelnej formie zagadnień omawianych na lekcjach ekologii w szkołach.

Każda lekcja opracowana została poprzez graficzne i kolorowe przed­stawienie tematu (rysunki, zdjęcia) oraz sporządzenie krótkiej notatki, którą uczeń może przepisać do zeszytu.

Zanieczyszczanie i ochrona powietrza

 

1.    Źródła zanieczyszczeń atmosfery.

2.    Kumulowanie skażeń.

3.    Krążenie węgla w przyrodzie.

4.    Emisja dwutlenku węgla.

5.    Krążenie azotu w przyrodzie.

6.    Efekt cieplarniany.

7.    Dziura ozonowa.

8.    Zanieczyszczenie atmosfery pyłami pochodzenia naturalnego i technicznego.

9.    Zestawienie przenoszonych obecnie pyłów pochodzenia naturalnego i powstałych w wyniku działalności ludzkiej.

10.  Rozkład emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w Polsce.

11.  Transport i turystyka.

12.  Skład zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze środków transportu.

13.  Zanieczyszczenia lasów Europy.

14.  Zawartość siarki w igłach sosny w Polsce.

15.  Stężenie SO2 w powietrzu Polski.

16.  Powstanie kwaśnych deszczy.

17.  Smog.

18.  Obszary ekologicznie zagrożone w Polsce.

 


Podobne produkty

Szkielet człowieka cz. I
248,46 zł
202,00 zł netto
Świat roślin - foligramy GP - gimnazjum
380,00 zł
361,90 zł netto
Układ oddechowy człowieka
246,44 zł
202,00 zł netto
Życie w glebie - zestaw 17 preparatów
618,69 zł
503,00 zł netto
Świat zwierząt - foligramy GP - gimnazjum
229,85 zł
218,90 zł netto
Odpady są naszą wspólną sprawą
217,71 zł
177,00 zł netto
Układ krwionośny człowieka
248,46 zł
202,00 zł netto
Woda, ścieki, odpady - foligramy GP - gimnazjum
229,85 zł
218,90 zł netto
Kamera tubusowa C-Mount HDCE-30 3.0 MP
885,60 zł
720,00 zł netto
Szkielet i praca mięśni - foligramy GP - gimnazjum
137,45 zł
130,90 zł netto
Ekologia - Odnawialne źródła energii cz. II format B2
298,89 zł
243,00 zł netto
Duo - Od kwiatu do owocu cz. I
287,82 zł
234,00 zł netto