Meble i pomoce

dydaktyczne

Sprawdź nasz

najnowszy

asortyment

Sprawdź

najnowsze

promocje

Zanieczyszczenie i ochrona powietrza - foligramy GP

Zanieczyszczenie i ochrona powietrza - foligramy GP

252,95 zł
240,90 zł netto

Zdjęcia produktu

Zanieczyszczenie i ochrona powietrza - foligramy GP Zanieczyszczenie i ochrona powietrza - foligramy GP Zanieczyszczenie i ochrona powietrza - foligramy GP

Opis produktu: Zanieczyszczenie i ochrona powietrza - foligramy GP

Foliogramy mają na celu pokazanie w przejrzystej i czytelnej formie zagadnień omawianych na lekcjach ekologii w szkołach.

Każda lekcja opracowana została poprzez graficzne i kolorowe przed­stawienie tematu (rysunki, zdjęcia) oraz sporządzenie krótkiej notatki, którą uczeń może przepisać do zeszytu.

Zanieczyszczanie i ochrona powietrza

 

1.    Źródła zanieczyszczeń atmosfery.

2.    Kumulowanie skażeń.

3.    Krążenie węgla w przyrodzie.

4.    Emisja dwutlenku węgla.

5.    Krążenie azotu w przyrodzie.

6.    Efekt cieplarniany.

7.    Dziura ozonowa.

8.    Zanieczyszczenie atmosfery pyłami pochodzenia naturalnego i technicznego.

9.    Zestawienie przenoszonych obecnie pyłów pochodzenia naturalnego i powstałych w wyniku działalności ludzkiej.

10.  Rozkład emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w Polsce.

11.  Transport i turystyka.

12.  Skład zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze środków transportu.

13.  Zanieczyszczenia lasów Europy.

14.  Zawartość siarki w igłach sosny w Polsce.

15.  Stężenie SO2 w powietrzu Polski.

16.  Powstanie kwaśnych deszczy.

17.  Smog.

18.  Obszary ekologicznie zagrożone w Polsce.

 


Podobne produkty

Stolik krzyżowy
59,04 zł
48,00 zł netto
Ekologia - Odnawialne źródła energii cz. I format B2
298,89 zł
243,00 zł netto
Życie w wodzie część I - zestaw 25 preparatów
869,61 zł
707,00 zł netto
Świat roślin - foligramy GP - gimnazjum
380,00 zł
361,90 zł netto
Mikroskop Labor Bino Achro
1 955,70 zł
1 590,00 zł netto
Mikroskop Biomax Basic
277,98 zł
226,00 zł netto
Życie w glebie - zestaw 17 preparatów
618,69 zł
503,00 zł netto
Embriologia żaby - zestaw 10 preparatów
519,06 zł
422,00 zł netto
Woda, ścieki, odpady - foligramy GP - gimnazjum
229,85 zł
218,90 zł netto
Mikroskop Biolight
344,40 zł
280,00 zł netto
Układ krwionośny człowieka
248,46 zł
202,00 zł netto
Ekologia - Odnawialne źródła energii cz. I format A1
402,21 zł
327,00 zł netto