Meble i pomoce

dydaktyczne

Sprawdź nasz

najnowszy

asortyment

Sprawdź

najnowsze

promocje

Regulamin sklepu

I. REGULAMIN - INFORMACJE OGÓLNE

Oferta towarów zawartych na stronie internetowej Sklepu obowiązuje na terenie Polski i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a należy ją traktować, jako zaproszenie do składania zamówień.

1. Sklep prowadzony jest przez podmiot gospodarczy, F.H. SZKOLARBIS, w związku z tym wszystkie transakcje oparte są na prawie polskim.
2. Korzystanie z serwisu i sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. ZASADY ZAMAWIANIA

1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamówienia są przyjmowane przez zgłoszenie w serwisie strony, telefonicznie, faksem lub e-mailem.
3. Po złożeniu zamówienia w serwisie strony, klient otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu.
4. Realizacja zamówienia następuje:

- w przypadku placówek oświatowych:
towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej wraz z fakturą z terminem płatności 14 dni (przelew) od daty wystawienia faktury. Wysyłka Pocztą Polską następuje tylko na wyraźne żądanie Kupującego!
- w przypadku zamówień dokonywanych przez firmy oraz osoby fizyczne:

wysyłamy fakturę PRO FORMA i zamówienie jest realizowane po odnotowaniu przedpłaty na koncie firmy.
Koszt przesyłki uzależniony jest od wagi oraz gabarytów zamawianych towarów i jest określony dla każdego towaru indywidualnie - patrz zakładka >>Wysyłka

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT w chwili, gdy zamówione przez Kienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
7.Termin realizacji wynosi maksymalnie 14 dni od daty złożenia zamówienia (nie dotyczy zamówień na meble i pracownie przedmiotowe - tu terminy ustalane są indywidualnie)
8. F.H. SZKOLARBIS zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości (których nie można potwierdzić lub niewłaściwie wypełnionych).
9. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
10. Na wszystkie towary znajdujące się w ofercie udzielana jest gwarancja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
11.W sklepie widoczne są ceny netto i brutto.
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, jak również pełnej aktualizacji oferty.
12. Dla stałych Klientów oraz przy zamawianiu większej ilości towaru istnieje możliwość negocjacji ceny.

III. REKLAMACJE

13. Wszystkie towary dostępne w sklepie są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją jakości Producenta. Okres gwarancji zależy od Producenta. Jeżeli nabywcą towaru nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.
14. Koszty przesyłki przy zwrocie towaru pokrywa Klient, chyba że wada została stwierdzona w momencie odbioru przesyłki przez Kupującego, wtedy koszty przesyłki pokrywa firma SZKOLARBIS .

15. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki w momencie jej odbioru od kuriera należy bezwzględnie spisać protokół szkody w obecności kuriera i zawiadomić F.H. SZKOLARBIS o tym fakcie. Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować utratą gwarancji i prawa zwrotu reklamowanego towaru.
16. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne, powinien wypełnić „Formularz zgłoszenia naprawy” i wraz z towarem i kopią fatury VAT odesłać go na własny koszt na adres: F.H. SZKOLARBIS z dopiskiem „Reklamacja”. Ponadto należy o fakcie zgłoszenia reklamacji powiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia, za wyjątkiem części wymagających przeprowadzenia dodatkowej ekspertyzy przez producenta. Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane.
17. Kolejność działania Sprzedawcy przy postępowaniu reklamacyjnym jest następująca: naprawiony towar, nowy pełnowartościowy towar, zwrot gotówki. Jeśli wymiana towaru na pełnowartościowy nie będzie możliwa (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne w magazynie towary.
18. Towar, który posiada wady stwierdzone w trakcie eksploatacji podlega reklamacji na zasadach ogólnych.

IV. PRAWO ZWROTU

19. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni roboczych od wydania towaru. Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży.

a) Zgodnie z przytoczoną ustawą zwrotowi nie podlegają:
- nagrania audio i wizualne oraz zapisane na nośnikach programy komputerowe po usunięciu lub naruszeniu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania
- świadczenia o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
- towar sprowadzany na zamówienie
b) Zasady zwrotu towaru zakupionego przez Internet:

Klient ma prawo w terminie 14 dni roboczych od daty zakupu do zwrotu towaru bez podania przyczyny. Zwrotu towaru należy dokonać wysyłając zakupiony towar w oryginalnym opakowaniu z dołączonym dowodem zakupu oraz z podaniem swoich danych personalnych wraz z numerem konta bankowego w celu przelania należności. Zwrot towaru zostanie zaakceptowany tylko w sytuacji kiedy zwracany towar nie będzie nosił żadnych śladów użytkowania oraz widocznych uszkodzeń i będzie technicznie sprawny. Zwrot należności nastąpi w terminie do 14 dni roboczych. Zwrotowi podlega tylko i wyłącznie wartość zakupionego towaru.

Powyższe regulacje zwrotu towaru odnoszą się tylko i wyłącznie do zakupów dokonywanych przez konsumenta i nie dotyczą firm i instytucji.

V. OCHRONA PRYWATNOŚCI I INNE PRAWA

20. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
21. Zebrane dane osobowe Klienta wykorzystane będą w celu w jakim zostały udostępnione. Sprzedawca zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej oraz zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Klienta w celach marketingowych, w tym do wysyłania niezamówionych informacji reklamowych na jego adres e-mail.
22. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz. U. nr 22 poz. 271.