Meble i pomoce

dydaktyczne

Sprawdź nasz

najnowszy

asortyment

Sprawdź

najnowsze

promocje

Dyskalkulia dla gimnazjum I

Dyskalkulia dla gimnazjum I

Kategoria: Gimnazjum

Podkategoria: Programy edukacyjne

244,77 zł
199,00 zł netto

Zdjęcia produktu

Dyskalkulia dla gimnazjum I Dyskalkulia dla gimnazjum I

Opis produktu: Dyskalkulia dla gimnazjum I

 

Dyskalkulia dla gimnazjum I

Celem przewodnim programu jest ćwiczenie rozwiązywania praktycznych zadań, które opierają się o rzeczywiste sytuacje wzięte z życia.

 Rozwiązywanie tego typu zadań jest realizowane z użyciem specjalnie zaprojektowanego kreatora. Uczeń czyta i analizuje treść zadania. Na kolejnych planszach, uczeń musi wskazać: dane zadania, szukane, wartości danych i wreszcie wprowadza wyniki. Przejście do kolejnego etapu rozwiązywania zadania możliwe jest po prawidłowym wykonaniu danego etapu. 

Dla każdego zadania opracowano pomoc, w której jest informacja jak należy rozwiązywać dane zadanie.

Zadania podzielono na dwie grupy: 1) Zadania łatwiejsze - rozwiązanie zadania polega na dokonaniu analizy treści zadania (znalezienie danych, szukanych) przeprowadzeniu pewnych obliczeń 2) Zadania trudniejsze, w których trzeba wykazać się myśleniem. Często zadania te są prostsze obliczeniowo, ale ich rozwiązanie nie jest tak bardzo schematyczne. Ich rozwiązywanie przyczynia się do głębszego zrozumienia pojęć etc.

 

Na każdym etapie rozwiązywania zadania zbierane są informacje, jak uczeń radzi sobie w tym etapie (np. czy dobrze wyszukuje dane, szukane, czy prawidłowo zapamiętuje wartości danych, czy prawidłowo oblicza wyniki etc.)

Po rozwiązaniu zadania prezentowany jest raport, określający, jak uczeń radził sobie w tym zadaniu i nad czym musi jeszcze pracować.

Celem tego typu ćwiczeń jest wyrobienie w uczniu zalgorytmizowanego podejścia do rozwiązaniu zadań. Celem również jest ćwiczenie analizy treści zadania, wyodrębnienie danych, szukanych, oraz zapamiętywanie wartości danych. Aby jednak zapobiegać zbyt mechanicznemu rozwiązywaniu zadań opracowano też zadania, w których trzeba coś zauważyć, lub wpaść na jakiś pomysł. Zadanie te są jednak również dość proste.

Inne prezentacje: 

- obliczenia procentowe

- obliczanie średniej arytmetycznej

- uzupełnianie równań typu:60*_________ = 6000 - 120, gdzie z postaci zapisu danych, należy odgadnąć niewiadomą (tu 98)

 

Tego rodzaju ćwiczenia mają usprawnić proces wykonywania rachunków w pamięci.

Dobór ćwiczeń zgodny jest z postulowanym przez nauczycieli i terapeutów zakresem ćwiczeń dla uczniów z problemem dyskalkulii w gimnazjum i dlatego różni się od typowych treści w programachnauczania matematyki w gimnazjum.

 

 

Cena za licencję wielostanowiskową wieczystą.

Cena licencji domowej (1 komputer) - 59,78 zł bruttoPodobne produkty

Pakiet Dyskalkulia dla gimnazjum
426,81 zł
347,00 zł netto
Dyskalkulia dla gimnazjum II
244,77 zł
199,00 zł netto