Meble i pomoce

dydaktyczne

Sprawdź nasz

najnowszy

asortyment

Sprawdź

najnowsze

promocje

EduSensus Dysleksja Pakiet Profesjonalny

EduSensus Dysleksja Pakiet Profesjonalny

1 998,00 zł
1 850,00 zł netto

Zdjęcia produktu

EduSensus Dysleksja Pakiet Profesjonalny EduSensus Dysleksja Pakiet Profesjonalny EduSensus Dysleksja Pakiet Profesjonalny EduSensus Dysleksja Pakiet Profesjonalny

Opis produktu: EduSensus Dysleksja Pakiet Profesjonalny

Zestaw zawierający materiały multimedialne wspomagające umiejętność czytania i pisania, doskonalące funkcje percepcyjno-motoryczne oraz kształcące wrażliwość i świadomość ortograficzną.

Zestaw materiałów multimedialnych wspomagających umiejętność czytania i pisania, doskonalących funkcje percepcyjno-motoryczne oraz kształcących wrażliwość i świadomość ortograficzną przeznaczonych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

DYSLEKSJA PRO składa się z 4 części:

 • Ocena ryzyka dysleksji – moduł diagnostyczny dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji;
 • Litery – moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 6–8 lat;
 • Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania – moduł diagnostyczny dla dzieci w wieku 8 lat;
 • Trening słuchania, czytania i pisania – moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 8–10 lat.

Produkt DYSLEKSJA PRO wspomaga rozwój konkretnych sprawności i obszarów:

 • funkcje słuchowo-językowe,
 • funkcje wzrokowe,
 • nauka liter,
 • czytanie, pisanie
 • motoryka mała i duża
 • percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • percepcja słuchowa i koordynacja słuchowo-ruchowa,
 • koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa,
 • grafomotoryka,
 • znajomość stosunków przestrzennych, orientacja w schemacie ciała i przestrzeni,
 • kształtowanie analizy i syntezy językowej,
 • poszerzanie słownika biernego i czynnego,
 • kształtowanie kompetencji syntaktycznych,
 • koncentracja, pamięć i uwaga.

Pakiet DYSLEKSJA PRO odpowiada ogólnym zasadom oraz celom pracy dydaktycznej i terapeutycznej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Cele terapeutyczne programu:

 • stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,
 • doskonalenie umiejętności mówienia i czytania oraz poprawnego pod względem kaligraficznym i ortograficznym pisania,
 • wzbudzanie i kształcenie świadomości oraz wrażliwości ortograficznej,
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach (wynikających z zaniedbań dydaktycznych i środowiskowych, deficytów rozwojowych, słabszej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej, złych stanów samopoczucia),
 • rozwijanie motywacyjnej, emocjonalnej i społecznej sfery rozwoju dziecka,
 • mobilizacja do działań mających na celu pokonywanie trudności,
 • wzbudzenie w dziecku poczucia wiary we własne siły i możliwości,
 • dostarczanie pozytywnych emocji oraz wspieranie aktywności i zachowań zmierzających do osiągnięcia intelektualnego sukcesu,
 • rozwijanie zainteresowań dziecka i stymulowanie jego mocnych stron,
 • nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji terapeuta – dziecko.

Proponowane ćwiczenia są ułożone logicznie i zgodnie z metodyką terapii pedagogicznej, mogą być jednak jedynie sugestią w prowadzeniu zajęć, ponieważ sposobów pracy z zestawem jest nieskończenie wiele. Program nie realizuje i nie narzuca technik pracy. Autorzy wyszli z założenia, że najlepszego doboru metod dokona terapeuta/nauczyciel znający dziecko i pracujący z nim na co dzień.

Program DYSLEKSJA PRO wspiera realizację podstawy programowej na I-szym etapie edukacyjnym (klasy 1-3) oraz wspiera realizację podstawy programowej edukacji przedszkolnej.

Program współpracuje również z:

 • tablicą interaktywną,
 • komputerem z panelem dotykowym.

Podobne produkty

Logopedia PRO – pakiet GOLD
3 510,00 zł
3 250,00 zł netto
Pakiet Ćwiczenia na materiale niewyrazowym - NW
546,12 zł
444,00 zł netto
Logopedia PRO Pakiet PODSTAWOWY
1 620,00 zł
1 500,00 zł netto
EduSensus Wspomaganie rozwoju Pakiet Profesjonalny
3 498,12 zł
3 239,00 zł netto
Supernova Standard
4 266,00 zł
3 950,00 zł netto
Logopedyczne Zabawy programy
817,95 zł
665,00 zł netto
Logopedia PRO – pakiet PLATINUM
7 109,64 zł
6 583,00 zł netto
Obrazy-Słowa-Dźwięki - wersja rozszerzona
1 998,75 zł
1 625,00 zł netto
Logopedia PRO - pakiet POSZERZONY
3 059,64 zł
2 833,00 zł netto