Meble i pomoce

dydaktyczne

Sprawdź nasz

najnowszy

asortyment

Sprawdź

najnowsze

promocje

EduSensus Dysleksja Pakiet Profesjonalny

EduSensus Dysleksja Pakiet Profesjonalny

Zadzwoń

Zdjęcia produktu

EduSensus Dysleksja Pakiet Profesjonalny EduSensus Dysleksja Pakiet Profesjonalny EduSensus Dysleksja Pakiet Profesjonalny EduSensus Dysleksja Pakiet Profesjonalny

Opis produktu: EduSensus Dysleksja Pakiet Profesjonalny

Zestaw zawierający materiały multimedialne wspomagające umiejętność czytania i pisania, doskonalące funkcje percepcyjno-motoryczne oraz kształcące wrażliwość i świadomość ortograficzną.

Zestaw materiałów multimedialnych wspomagających umiejętność czytania i pisania, doskonalących funkcje percepcyjno-motoryczne oraz kształcących wrażliwość i świadomość ortograficzną przeznaczonych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

DYSLEKSJA PRO składa się z 4 części:

 • Ocena ryzyka dysleksji – moduł diagnostyczny dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji;
 • Litery – moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 6–8 lat;
 • Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania – moduł diagnostyczny dla dzieci w wieku 8 lat;
 • Trening słuchania, czytania i pisania – moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 8–10 lat.

Produkt DYSLEKSJA PRO wspomaga rozwój konkretnych sprawności i obszarów:

 • funkcje słuchowo-językowe,
 • funkcje wzrokowe,
 • nauka liter,
 • czytanie, pisanie
 • motoryka mała i duża
 • percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • percepcja słuchowa i koordynacja słuchowo-ruchowa,
 • koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa,
 • grafomotoryka,
 • znajomość stosunków przestrzennych, orientacja w schemacie ciała i przestrzeni,
 • kształtowanie analizy i syntezy językowej,
 • poszerzanie słownika biernego i czynnego,
 • kształtowanie kompetencji syntaktycznych,
 • koncentracja, pamięć i uwaga.

Pakiet DYSLEKSJA PRO odpowiada ogólnym zasadom oraz celom pracy dydaktycznej i terapeutycznej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Cele terapeutyczne programu:

 • stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,
 • doskonalenie umiejętności mówienia i czytania oraz poprawnego pod względem kaligraficznym i ortograficznym pisania,
 • wzbudzanie i kształcenie świadomości oraz wrażliwości ortograficznej,
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach (wynikających z zaniedbań dydaktycznych i środowiskowych, deficytów rozwojowych, słabszej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej, złych stanów samopoczucia),
 • rozwijanie motywacyjnej, emocjonalnej i społecznej sfery rozwoju dziecka,
 • mobilizacja do działań mających na celu pokonywanie trudności,
 • wzbudzenie w dziecku poczucia wiary we własne siły i możliwości,
 • dostarczanie pozytywnych emocji oraz wspieranie aktywności i zachowań zmierzających do osiągnięcia intelektualnego sukcesu,
 • rozwijanie zainteresowań dziecka i stymulowanie jego mocnych stron,
 • nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji terapeuta – dziecko.

Proponowane ćwiczenia są ułożone logicznie i zgodnie z metodyką terapii pedagogicznej, mogą być jednak jedynie sugestią w prowadzeniu zajęć, ponieważ sposobów pracy z zestawem jest nieskończenie wiele. Program nie realizuje i nie narzuca technik pracy. Autorzy wyszli z założenia, że najlepszego doboru metod dokona terapeuta/nauczyciel znający dziecko i pracujący z nim na co dzień.

Program DYSLEKSJA PRO wspiera realizację podstawy programowej na I-szym etapie edukacyjnym (klasy 1-3) oraz wspiera realizację podstawy programowej edukacji przedszkolnej.

Program współpracuje również z:

 • tablicą interaktywną,
 • komputerem z panelem dotykowym.

Wymagania

Procesor - Procesor 2,8 GHz
 

Towar chwilowo niedostępny.

Proszę dzwonić lub kontaktować się poprzez e-mail w celu potwierdzenia dostępności i ceny !!!

 
 

 

Podobne produkty

Obrazy-Słowa-Dźwięki - wersja rozszerzona
Zadzwoń
Logopedyczne Zabawy programy
Zadzwoń
EduSensus Wspomaganie rozwoju Pakiet Profesjonalny
Zadzwoń
Supernova Standard
4 266,00 zł
3 950,00 zł netto
Pakiet Ćwiczenia na materiale niewyrazowym - NW
546,12 zł
444,00 zł netto
Logopedia PRO Pakiet PODSTAWOWY
Zadzwoń
Logopedia PRO - pakiet POSZERZONY
Zadzwoń
Logopedia PRO – pakiet GOLD
Zadzwoń
Logopedia PRO – pakiet PLATINUM
Zadzwoń