Meble i pomoce

dydaktyczne

Sprawdź nasz

najnowszy

asortyment

Sprawdź

najnowsze

promocje

Fotowoltaika - zestaw profesjonalny (EZSO-55)

Fotowoltaika - zestaw profesjonalny (EZSO-55)

Zadzwoń

Zdjęcia produktu

Fotowoltaika - zestaw profesjonalny (EZSO-55) Fotowoltaika - zestaw profesjonalny (EZSO-55) Fotowoltaika - zestaw profesjonalny (EZSO-55) Fotowoltaika - zestaw profesjonalny (EZSO-55) Fotowoltaika - zestaw profesjonalny (EZSO-55)

Opis produktu: Fotowoltaika - zestaw profesjonalny (EZSO-55)

Zestaw umożliwiający budowę kompletnego systemu fotowoltaicznego w skali laboratoryjnej i przeprowadzanie szczegółowych analiz jego poszczególnych elementów.

 

Najważniejsze cechy i informacje dotyczące zestawu:

 • Fotowoltaiczny system „treningowy” - idealny do dydaktyki w zakresie elektrotechniki
 • Doświadczenia demonstrujące podstawy fotowoltaiki
 • Eksperymenty z realnymi komponentami systemu fotowoltaicznego
 • Budowa kompletnego systemu fotowoltaicznego w skali laboratoryjnej  

 

Charakterystyka produktu:

Dynamiczny rozwój różnych dziedzin nauki i techniki związanych z odnawialnymi źródłami energii wymaga od osób mających kontakty zawodowe z tymi zagadnieniami, posiadania wszechstronnej wiedzy w zakresie fotowoltaiki.

Zestaw profesjonalny jest optymalnym narzędziem do przeprowadzania praktycznych zajęć technicznych w tym zakresie.

System umożliwia zarówno przeprowadzanie doświadczeń demonstrujących podstawowe prawa fizyki związane z zasadą działania ogniw słonecznych, jak i wykonywanie eksperymentów z poszczególnymi elementami zestawu. Zestaw umożliwia także zaprojektowanie i budowę kompletnego systemu fotowoltaicznego w skali laboratoryjnej.

Eksperymenty możliwe do wykonania przy pomocy tego systemu są tak skonstruowane, aby można było go wykorzystywać zarówno do przeprowadzania szkoleń pracowników firm z branży OŹE, jak i do nauki podstaw fotowoltaiki na wyższych uczelniach technicznych.

Zestaw pozwala na przeprowadzanie doświadczeń z dziedziny elektrotechniki i fotowoltaiki. Jego główną cechą jest możliwość przeprowadzania laboratoryjnych eksperymentów z kompletnymi systemami fotowoltaicznymi. Dzięki modularnej budowie systemu możliwe jest precyzyjne testowanie specyficznego zachowania się pojedynczych elementów zestawu tj. np.: próg przełączania regulatora szeregowego i bocznikowego.

Ze względu na zintegrowany tryb ręczny w wyszukiwaczu punktu mocy maksymalnej (MPP tracker),  istnieje możliwość praktycznego zrozumienia przydatności funkcji jaką spełnia to urządzenie. Przy pomocy regulatora PWM można zademonstrować zasadę ładowania wykorzystującego modulację szerokości impulsu. Dodatkowo, inwerter DC/AC wyświetla wartość wyjściowego prądu przemiennego generowanego przez panel słoneczny.

Zestaw zawiera także różne odbiorniki prądu, między innymi bardzo jasno świecącą diodę LED oraz żarówkę, których wydajność można między sobą porównywać. Radio zasilane modułem słonecznym, pozwala pełniej zogniskować uwagę uczniów / studentów na przeprowadzanych eksperymentach.

Opcjonalne rozszerzenie zestawu „Data Logger” pozwala z jednej strony na przeprowadzanie dodatkowych eksperymentów, a także na eksport danych związanych z wykonywanymi doświadczeniami bezpośrednio do komputera i ich szczegółową analizę.

 

Zakres możliwych eksperymentów

Podstawy elektrotechniki:

 • Pomiar napięcia i natężenia prądu
 • Prawo Ohma
 • Połączenie szeregowe oporników (dzielnik napięcia)
 • Połączenie równoległe oporników (dzielnik prądu)
 • Charakterystyka silnika elektrycznego

Podstawy fotowoltaiki:

 • Połączenie szeregowe i równoległe ogniw słonecznych
 • Zależność mocy ogniwa od wielkości powierzchni ogniw słonecznych
 • Zależność mocy ogniwa od kąta padania promieni słonecznych na ogniwo
 • Zależność mocy ogniwa od natężenia oświetlenia
 • Zależność mocy ogniwa od natężenia oświetlenia (pod obciążeniem)
 • Zależność wewnętrznej rezystancji ogniwa słonecznego od natężenia oświetlenia
 • Częściowe zacienianie modułów fotowoltaicznych
 • Charakterystyka ciemna ogniwa fotowoltaicznego
 • Charakterystyki U-I, MPP i współczynnik wypełnienia ogniwa
 • Charakterystyki U-I w zależności od natężenia oświetlenia
 • Charakterystyki U-I ogniwa słonecznego w zależności od temperatury
 • Charakterystyka modułów fotowoltaicznych
 • Charakterystyki U-I ogniwa słonecznego przy częściowym zacienieniu
 • Współczynniki temperatury ogniw słonecznych

Eksperymenty z systemem fotowoltaicznym:

 • Komponenty samowystarczalnego fotowoltaicznego systemu energetycznego (off-grid)
 • Różne warunki pracy systemu off-grid
 • Zasada funkcjonowania regulatora bocznikowego i szeregowego
 • Porównanie regulatora PWM z regulatorem szeregowym
 • Charakterystyka ładowania regulatora PWM
 • Zasada działania wyszukiwacza punku mocy maksymalnej (MPP-tracker)
 • Charakterystyka wyszukiwacza punktu mocy maksymalnej
 • Zasada działania modułu zabezpieczającego przed całkowitym rozładowaniem akumulatora.
 • Zasada działania inwertera
 • Określanie wzrostu napięcia wyjściowego inwertera

 

Części składowe zestawu:

 • 1× Płyta główna leXsolar (duża) wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego z zabudowanym, widocznym i czytelnym dla użytkownika układem połączeń elektrycznych. Płyta umożliwia wykonanie obwodu 4 modułów, a zmiana układu połączeń z szeregowego na równoległy odbywa się poprzez ich obrócenie o 90 stopni
 • 3× Moduł fotowoltaiczny 0,5 V; 420 mA;
 • 3× Moduł fotowoltaiczny 0,5 V; 840 mA;
 • 1 x Moduł fotowoltaiczny 5,33V, 370 mA;
 • 1× Podstawa do modułu fotowoltaicznego
 • 1× Lampa do ogniwa słonecznego, 80 W
 • 1× Moduł diodowy
 • 1× Moduł potencjometryczny
 • 1× Moduł silnika
 • 1× Moduł diodowy (dioda LED wysokiej jasności);
 • 1× Moduł żarówkowy
 • 1× Regulator bocznikowy;
 • 1× Regulator szeregowy;
 • 1× Moduł zabezpieczający przed całkowitym rozładowaniem akumulatora;
 • 1 x Moduł wyszukiwacza punktu mocy maksymalnej, 2 tryby pracy – ręczny i automatyczny
 • 1× Moduł regulatora PWM;
 • 1× Moduł inwertera DC/AC;
 • 1× Modułu kondensatora; 5 F; 5,4 V
 • 1× Moduł radia
 • 2× Moduł oporu elektrycznego
 • 1× Rezystor wtykowy 33 Ohm
 • 3× Rezystor wtykowy 100 Ohm
 • 2× Rezystor wtykowy 10 Ohm
 • 1× Moduł zasilacza
 • 3× Moduł oświetleniowy
 • 2× Moduł do pomiaru napięcia i prądu elektrycznego;
 • 4× Przewód obwodu pomiarowego - czerwony, 25 cm
 • 3× Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 25 cm
 • 2× Przewód obwodu pomiarowego - czerwony, 50 cm
 • 1× Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 50 cm
 • 3× Wtyczka zwierająca
 • 1× Zestaw osłon ogniw słonecznych (4 sztuki)
 • 1× Śmigło
 • 1x Aluminiowa walizka z wyściółkami do przechowywania i transportu wszystkich części składowych zestawu

 

Wyposażenie opcjonalne:

 • Rozszerzenie „Data Logger”

 

Zestaw zawiera bardzo dobrze opracowany materiał dydaktyczny w języku polskim dla nauczycieli i uczniów / studentów.

 

 

Cena zestawu uzależniona jest od aktualnego kursu euro.

 

Proszę dzwonić lub kontaktować się poprzez e-mail w celu potwierdzenia ceny !!!


Podobne produkty

Inteligentna sieć hybrydowa - zestaw rozbudowany (kod towaru HYBR...
Zadzwoń
Instruktor – System Treningowy (OGPA-40)
Zadzwoń
Stanowisko do badania turbin wodnych (kod towaru MFP-101)
Zadzwoń
Zestaw - oszczędzaj energię (kod towaru: OSZC-05)
Zadzwoń
Energia wiatru - zestaw duży (kod towaru: EZTW-05)
Zadzwoń
Magazynowanie energii - zestaw profesjonalny (kod towaru: MAEN-10...
Zadzwoń
Fotowoltaika + energia wiatrowa 100 W z rejestracją danych (kod t...
Zadzwoń
Fotowoltaika 2x20 W (kod towaru: EZSO-62)
Zadzwoń
Kolektor słoneczny z zasobnikiem na wodę i nagrzewnicą (kod towar...
Zadzwoń
Odnawialne źródła energii – zestaw mały (kod towaru OZE-03)
Zadzwoń
Instruktor - System Integracyjny (OGPA-45)
Zadzwoń
Fotowoltaika - zestaw rozbudowany (EZSO-30)
Zadzwoń